Představení společnosti SALEMA construction

Nová, dynamická, rychle se rozvíjející se společnost, která má ambice stát se silným konkurentem tradičních dodavatelů stavebních prací. SALEMA construction, a. s. je sdružení čtyř významných stavebních firem v Ústeckém regionu. Rozsah našich prací zasahuje do všech odvětví stavitelství.

V současné době se významně podílíme především na výstavbě a opravách komunikací, a to od projekce až po úplnou realizaci. Specializujeme se také na sanace objektů, ale i zakládání mostů. Mezi našimi investory jsou mimo jiné Ústecký kraj, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Povodí Labe, Povodí Ohře a Povodí Labe.